"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה": מכתב תמיכה במאבק החרדים נגד הגיוס הכפוי

בעקבות מאבק החרדים נגד הגיוס הכפוי, אנו מביאים כאן לראשונה מכתב ציבורי החתום על ידי שורה של פעילות ופעילים שהתארגנו לתמיכה במאבק

.

2.3.2014, א' באדר ב' ה'תשע"ד

מכתב תמיכה בחברה החרדית ובמאבקה בגיוס כפוי לצבא

אנו, אזרחים ואזרחיות, פעילים ופעילות – דתיים, מסורתיים וחילונים – מביעים בזאת את תמיכתנו במאבקה של החברה החרדית כנגד גיוסה בכפייה לצבא.

יש לשים קץ לדיבורי ההבל של ממשלת ישראל והמפלגות החברות בה על "שוויון בנטל" שמתעתעים בציבור. דיבורים אשר נועדו להסית את תשומת הלב הציבורית מאי-השוויון האמיתי במדינת ישראל:

במעמד הכלכלי של קבוצות שונות (לרבות הקבוצה החרדית, שחבריה סובלים מעוני קשה);

באופציות החינוך והתעסוקה בחברה הישראלית;

בפיזור של קבוצות מסויימות אל הפריפריה לעומת ריכוזן של אחרות במרכז הגיאוגרפי שהוא גם המרכז הכלכלי-תרבותי בישראל;

בתקצוב התרבות המערבית בתל-אביב, לעומת תת-התקצוב של התרבות הערבית, המזרחית והאתיופית, ותת-התקצוב של תרבות בכלל מחוץ לתל-אביב.

בשיעור העודף של גברים-יהודים-אשכנזים-חילונים בממשלה, באקדמיה, בבתי המשפט ובעשירון העליון, ובשיעור העודף של מזרחים, ערבים, אתיופים ורוסים בפנימיות לנוער בסיכון, בבתי-כלא, במקומות עבודה המעסיקים אותם כעובדי קבלן ובמעמדות הנמוכים.

נדמה כי כל תחום שנבחן נגוע באי-שוויון הזועק לשמיים.

מיקודו של הדיון בנושא השוויון בסוגיית השירות בצבא הוא בבחינת הגחכה של המילה שוויון, ותהליך זה הוא כמסך עשן אשר מסתיר את האמת של אי-שוויון חריף בכלכלה, בחינוך, בבריאות, בתעסוקה, בתקצוב תרבות ועוד, שממנו דווקא לא סובלים חברי הכנסת שהובילו את נושא "השוויון בנטל".

ברור לנו שגיוס כפוי לצבא של החרדים בישראל יפגע אנושות ביכולתם לשמור על ערכי עולמם הדתי, ובה בעת יכפה עליהם לאומיות ציונית מיליטריסטית שהם מתנגדים לה. עצוב שהמקום היחיד שבו דיון בנושא שוויון הופך פופולרי הוא בהקשר לאומני-מיליטריסטי, תוך ניסיון לכפות על קהילה מתבדלת השתלבות בסדר זה.

קשה שלא לחוש שמי שמבקש להוביל לגיוס חרדים לצבא מונע במידה רבה מהשתלשלות של אותה תשוקה אנטישמית באירופה לתקן את היהודי, לבטל את שונותו המרתיעה ו"לנצרו". כאן רצון זה חוזר תוך ביטוי עמוק של שנאה ופחד כלפי החרדים ושונותם, המזכירים לרבים יהודים מן הקריקטורות האנטישמיות, והם מבקשים לתקנם באמצעות הפיכתם לישראלים חדשים, לחלק מן הלאום המוגדר בישראל על ידי הצבא.

אבל, כפי שטען רבי סעדיה גאון, "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה", תורה שבכתב ותורה שבעל-פה. יש לזכור כי הגדרות הלאומיות היהודית-ציונית, המושתתות על רעיונות לאומיות חילוניים-אירופיים מן הדורות האחרונים, זרות לחלק גדול מן המסורת היהודית ולעולם התורה.

כרמן וקובי

.

גיוס כפוי של החרדים לצבא יהיה שבר רוחני עמוק (שמד בלשונם) ממש בדיוק כפי שגיוס של פלסטינים אזרחי ישראל (כפי שעלה לאחרונה בהצעת חוק לגייס נוצרים אזרחי ישראל) יהיה שבר רב מימדים של זהותם הלאומית והעמדתם מול אחיהם כאוייבים בנשק, דבר שכבר מתרחש מזה עשורים רבות עם גיוס הבדווים והדרוזים, גיוס שהוכיח שעצם השילוב בצבא לא מועיל לקבלתם כאזרחים שווים בישראל, למיתון הגזענות כלפיהם, להכרה בכפריהם הבלתי-מוכרים של הבדווים או בתת-התקצוב של היישובים הדרוזיים והיעדר אופציות מגוונות בחינוך ותעסוקה.

יש להזכיר שגם גיוס מזרחים היה משבר עמוק, בהצבתם בתפקידים בעלי סטטוס נמוך המחזקים את הסללתם למעמד הנמוך עם צאת לאזרחות, ובהעמדתם כבשר תותחים במלחמות האחרונות. על פי מחקרים על נתוני השנים האחרונות מתברר שעיקר ההרוגים בצבא באים מן הפריפריה החברתית, הכלכלית והגיאוגרפית של המדינה.

במובן זה יש תחושה שהחיבור בין התפיסה הניאו-ליברלית של מפלגת "יש עתיד" לבין הרעיון של גיוס חרדים כ"שיבת הציונות", נועד על מנת להסליל את החרדים שיתגייסו לאחר השחרור מהצבא לאותם מקומות בשוק התעסוקה שאליהם הוסללו חלק גדול מהמזרחים: כעובדי קבלן ועובדים בשכר מינימום, שעבודתם מותירה אותם מתחת לקו העוני.

יש לומר זאת באופן ברור: צריך לשחרר את החרדים משירות בצבא, ודווקא זה יאפשר למי שרוצה לעבוד, לעבוד, ולא כפי שהיה המצב עד כה, שדחיית הגיוס של חרדים מהצבא הותירה אותם בוואקום שבין הישיבה לעבודה הלא-חוקית, ולא הותר להם לעבוד באופן רשמי.

כמו כן, יש להזכיר לכל התועמלנים והפוליטיקאים של "יש עתיד" שרבים מן החרדים עובדים, רבים מהם בעבודות דחק בשכר עוני. מי שלא רואה אותם עובדים כנראה שלא חי בשכנות להם, אלא נוסע בג'יפ בין רמת אביב לבין קריית הממשלה בירושלים. ברור לעין כי ההתנכלות הנוכחית לחרדים, ההסתה לגביהם והשנאתם מהוות חלק מפעולות של הפרד ומשול בין קהילות שונות במדינה, תושבי הפריפריה, ערבים, חרדים, מזרחים, אתיופים, רוסים, עניים ועוד, כדי שלא יאבקו יחד במי שמנצל אותם כלכלית. תעמולה זאת, על שירות צבאי, גם משמשת דחייה של דיון בשאלות ייסוד כגון: מה מקומו של הצבא כיום בחברה הישראלית, ומה עושה המדינה כדי להגיע להסדר ולצמצם את הצורך בצבא.

תמיכת המדינה בלימודים גבוהים היא אות כבוד למדינה, ויש להסדירה כך שתעשה באופן שיוויוני: יש ליצור קריטריונים שיוויוניים באמת של לימודים דתיים גבוהים לבני דתות שונות תחת מלגה למוסדות או ללומדים, ליהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובהאיים, וגם להפעיל קריטריונים דומים לגבי לימודים אוניברסיטאיים, לימודים גבוהים למוזיקה ועוד – כאשר דואגים לכך שלימודים אלו לא יוגבלו לקבוצה אתנית, גיאוגרפית או כלכלית אחת, אלא יתאפשרו לבני מגוון קבוצות ומיקומים חברתיים שונים.

רובנו, החותמים על מכתב זה, לא חרדים באורחות חיינו היומיומיים, אם כי חלק מבני משפחותינו הם מקהילות חרדיות שונות, וכן גם חלק משכנינו ומשותפינו לעבודה ובני השיח שלנו. אנחנו יכולים פעמים רבות להעלות שאלות ותהיות לגבי האתוס החרדי, למשל מהכיוון המסורתי של חלקנו, וכן מתוך תפיסת עולם פמניסטית-יהודית של חלקנו, וכך היו כאלו מאתנו שהשתתפו במאבק נגד הפרדת הבנות המזרחיות בעמנואל, כפי שאנחנו שותפים למאבקים פמניסטיים ומזרחיים ואחרים בחלקיה האחרים של החברה הישראלית, וכפי שיש לנו ביקורת לגבי כל החלקים השונים בחברה הישראלית, הדורשים תיקון רב. אבל אנחנו מאמינים שיש להושיט יד סולידרית בעת הזאת במאבקה של החברה החרדית כנגד הניסיונות לדכא אותה מתוך גישה מיליטריסטית, שנאה וניסיון להשתיק סדר יום כלכלי-מעמדי או מדיני אלטרנטיבי לזה של הממשלה. אנו חשים כי התנגדות החברה החרדית לגיוס כפוי לצבא, והעמדתה במרכז את אידיאל הלימוד, אינה זרה לעמדה יהודית מסורתית ארוכת שנים והיסטוריה.

הננו מביעים בזאת את תמיכתנו במאבקה של החברה החרדית כנגד גיוס כפוי לצבא ודורשים מממשלת ישראל שוויון אמיתי בנטל:

בנטל העוני,

בנטל הפריפריה וחלוקת הקרקעות הלא-שווה בין עיירות פיתוח, ערים ערביות ומועצות אזוריות,

בנטל אפשרויות החינוך והתעסוקה המוגבלים והמגבילים,

ובנטל הגזענות, שנאת האחר והסטריאוטיפים.

.

על החתום:

יונית נעמן, יובל עברי, נעמה קטיעי, תומר גרדי, ראג'אא נאטור, מאיר עמור, רחל גץ-סלומון, חררדו לייבנר, שירה אוחיון, נפתלי שם-טוב, יעל אהרונוב, מזל מויאל כהן, רפרם חדד, איריס חפץ-אמסלם, אשר עידן, יעל בן-יפת, צבי בן-דור, יאלי השש, רמי אדוט, יעל גידניאן, תום פוגל, אפרת שני-שטרית, גדי אלגזי, יפעל ביסטרי, רון כחלילי, מריאנה חנין, שיקו בהר, לירון מור, ישראל דדון, זהבה גרינפלד, רפאל בלולו, אבי שביט, תמי ריקליס, יוסי לוס, חנה וזאנה-גרינוולד, אבי בלכרמן, איה מיכלין, רועי חסן, ליטל בר, שלומי חתוכה, זהר אלמקייס, דיאנה אחדות, הגר שיזף, ספיר סלוצקר עמראן, אורטל בן-דיין, איתם טובול, חן אלמליח, אברהם הרן מוטהדה, אורלי נוי, אייל שגיא ביזאוי, יוסף כהן, צפי סער, שולה קשת, ברק כהן, אור סיונוב, כרמן אלמקייס-עמוס, יורם בלומנקרנץ, מירית בראשי, אופיר טובול, סהר עדס, אלמוג בהר, עודד ארז, עמוס נוי, עידן רינג, מרב ליבנה-דיל, זהבה גולדשטיין, מתי שמואלוף, דניאל פלנקר, זהורית עדני, נעמית מור חיים, עמית חי כהן, יורם שורק, פזית עדני, יוסי דוד, רן שגב, יעל שיבר, תומר פוקס, איתמר שפירא, חגי מטר, רחל-שלומית ברזיס

"לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה" (ישעיהו ב', ד')

27 תגובות בפוסטהוספת תגובה
 1. כל הכבוד!!

  • מעשה שאירע עם רבי לייב, בנו של ה'חפץ חיים זצ"ל', ממנו נלמד כיצד צריך לכבד תלמידי חכמים.

   מעשה שהיה כך היה. חתנו של החפץ חיים, רבי מנחם מנדל זקס זצ"ל, יום אחד חש לפתע כאבים באזניו. כאשר סיפר על כך לגיסו רבי לייב בנו של החפץ חיים, הגיב בנימת חרדה ואמר: 'האוזן כואבת, נורא ואיום, מוכרח אתה לנסוע תיכף ומיד אל ד"ר שבת לוילנא'!

   ד"ר שבת היה רופא מומחה ביותר, שלקח בשכרו הון רב. התעריף לתשלום עבור ביקור במרפאתו בלבד, עמד באותם הימים על עשרה רובלים שלמים, היה זה סכום עצום מאוד, ולכן נמנו על לקוחותיו, בעיקר חולים אשר רופאים רגילים לא העלו מזור למחלתם. מצבו של ר' מנדל לא נראה היה מדאיג במיוחד, כאב אזניים שגרתי. יכולים אנו להבין עד כמה נשמעה הצעתו של רבי לייב מוזרה, ומדוע לא התקבלה על דעתו. אז אמר לו ר' מנחם מנדל ז"ל 'לד"ר שבת? על שום מה? אטבול פיסת צפר גפן בשמן חם, אניחנה באזני, והכאב יחלוף כלעומת שבא בעזרת ד', טען.

   אולם רבי לייב לא השתכנע, 'אסור להתחכם כשמדובר באוזן', אמר בתוקף, ואפי' נתן לו את מלא הסכום הנדרש. לא נותרה לרבי מנחם מנדל ברירה, כי אם להענות לדרישת גיסו, המתין לעגלה הנוסעת לוילנא. ובינתיים הרהר בליבו, 'וכי מה בדיוק אומר לד"ר, הוא ישימני ללעג ולקלס, וכי מי מגיע במיוחד לוילנא בעקבות כאב אזניים פשוט, לבסוף החליט לספר דברים כהווייתם'.

   כאשר הגיע אל הרופא סיפר לו, כי הוא בעצמו לא היה מעלה בדעתו לטרוח להגיע אליו, אלא שחזקה עליו מצוות גיסו אשר אילצו לעשות את הדרך הארוכה ולהיבדק על ידי רופא מומחה, כצפוי לא מצא הרופא בעיה מיוחדת, ואף התפלא לסיבת טרחתו המיוחדת של האורח עד לוילנא בשל כאב אזניים. כאשר היה רבי מנחם מנדל ז"ל בדרכו חזרה לראדין, חשב בליבו, 'כאשר אגיע אל העיירה, אגש אל ביתו של גיסי, ואברר על שום מה ולמה הטריחני בכל הטרחה הזו'.

   אלא שכאשר הגיע אל העיירה, התברר כי אינו צריך להרחיק לכת עד לביתו של רבי לייב, רבי לייב עצמו היה בתחנה והמתין לו. בטרם הספיק רבי מנחם מנדל להוציא הגה מפיו, פנה אליו רבי לייב ושאל בדאגה, 'נו, מה אמר ד"ר שבת', השיב ואמר, 'מה שכולם אומרים, אין כאן כלום, ולא הייתי צריך לבוא, באמת אינני מבין מה רציתם ממני', שאל רבי מנחם מנדל. רבי לייב התבונן בו, ואמר, 'אינך יכול לתאר לעצמך כמה פחדתי, האינך זוכר מה אירע אותו יום, עמד אחד האברכים, ודיבר בגנות אחד מראשי הישיבה, ואתה שמעת ולא מחית והרי למדנו במסכת בבא מציעא (סד:) על רבי אלעזר בר' שמעון, שמאחר ושמע דבר זלזול בתלמיד חכם ולא מחה בו כראוי, יצאה תולעת מאזנו לאחר פטירתו. נרעדתי כולי, מי יודע מה קרה, לכן שלחתי אותך לד"ר שבת, עכשיו נרגעתי, כאשר בס"ד הוא אמר שאין לך כלום' ע"כ הסיפור.

   ולצערינו בדורינו יש אלו (פלג ערב רב) המלהיגים על גדולי הדור ובפרט על רם על כל רמים, נזר הנבונים, פאר הדור והדרו, כשלמה עוטה אורה, עטרה שעטרה לו אמו, כבוד שמו הולך לפניו, מהיחידים שנלחמים בכבוד שמים וכו' הצדיק החזק שנלחם נגד שמד והזימה של הגיוס של בני ישיבה, ה"ה הצדיק הגאון הגדול מרנן ורבנן ר' שמואל אוירבך שליט"א מהיחידים שנלחם מלחמת ד' בעמלק מדור דור, והרי הגמ' אומרת ב"מ (סד:) על רבי אלעזר בר' שמעון, שמאחר ושמע דבר זלזול בתלמיד חכם ולא מחה בו כראוי, יצאה תולעת מאזנו לאחר פטירתו!!!!!!!!! איך מעיזים ללכת נגד קדוש וטהור שמלא ביראת שמים, תורה, וקדושה??????

   וגם אפשר לצרף אליו, הגאון הגדול הצדיק ר' ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א כשהוא מצטרף לרבנים לאדמורי"ם ולראשי הישיבות המזוהים עם הפלג הירושלמי -הצודקים במה שהם יוצאים והולכים בתוקף נגד חוק הגיוס של שמד וזימה בצבא: "זה 'טרייף חזיר'! ואין בזה חידוש כלל" המאבק על חוק הגיוס [המתוקן] הם יוצאים בתוקף נגד התיקון לחוק הגיוס שאושר השבוע בכנסת המינים השפלים.

   הגרי"י קלמנוביץ שליט"א אמר בשיחה לקבוצת אברכים שבאו לשמוע את דעתו בנושא. הרב ציין בפניהם שכבר דיבר וכתב על כך בשנה האחרונה והביע דעתו כי "כולם יודעים שההליכה לצבא בכל מסלול, זה איסור גמור, זה 'טרייף חזיר'! זה דבר ברור ופשוט, ואין בזה חידוש כלל. גם ידוע לכל שהצבא הוא 'בית תלמוד' לפריקת עול ולג' עבירות חמורות, ג"ע שפ"ד וכפירה בעיקר. אך כעת אנו עומדים במצב הרבה יותר חמור, שכעת כל עיקר המטרה של השלטון הוא במטרה ברורה, בדווקא, כדי לקלקל את החרדים, וכפי שהם אומרים שרוצים שאחרי שיהיו בצבא לא יחזרו ללמוד תורה בכולל אלא ייצאו לשוק החופשי ואחר כך יהיו נעשים חילוניים, והם טורחים טירחות רבות בשביל זה. ולדאבוננו יש להם מסייעים משולי המחנה. הלא הם רוצים לשבור את המחיצות לפרוץ הגדרים והגבולות שבין היהדות החרדית לבין החילוניים".

   "איך יתכן מצב כזה שיש מסיתים ומדיחים בריש גלי, שמפרסמים בכל מיני פרסום, שחושבים מחשבות אוון, באסיפות של 'גייסים' למיניהם, ועוד ועוד, באיזה דרכים אפשר להרוס את הדת, וכולם שותקים – וכי אין זה פלא? הייתכן?

   היאך יתכן שראשי העם אינם זועקים מרה, ואדרבה משתיקים ומפרסמים [דברי שקר] שעכשיו אינו 'עת צרה היא ליעקב' כלל. אלא 'הכל מסתדר', ולא נותנים לזעוק, ומסתירים את ההסתר בתוך הסתר, ואותם דיינים ראשי עם בעלי שוחד 'החרדים' מצירים ומריעים ליראי חטא הזועקים מרה – כנגד אקדמיה או כנגד הצבא, אוי, כמה רודפים אותם! וכבר אסרו למחות ולזעוק את האמת".

   הגרי"י קלמנוביץ' הוסיף משפט חריף, שאותו ביקש להדגיש במיוחד: "וכל זה למה?- כי זה נגד 'המפלגה' שנעשה כמו 'עבודה זרה' רח"ל!”

   בסיום דבריו אמר, כי המצב שהתפתח בענין החוק החדש, מחייב מאבק ציבורי נרחב. "זו עת מלחמה וצריכים לדעת שמי שמחריש ואיננו מתייצב למערכה, איננו נידון רק כמשתמט אלא נחשב חס ושלום כעוזר ומסייע לאוייב!"

 2. גמני רוצה לחתום

 3. ישר כוח!

 4. עצוב ומשעשע כאחד שמי שמזדהים בתור אקטיביסטים מזרחים יוצאים בעד הדבר הכי רחוק מכל מה שמסורת המזרח היהודי מסמלת.

  א. כל חותמי המסמך יודעים שאין שום חוק גיוס לחרדים. יש ישראבלוף שלא יביא לגיוס חרדי אחד שלא רוצה בכך. אז בשביל מה המכתב, מלבד הפגנת סימפטיה לא-מובנת כלפי קבוצה המאמינה שתוכל כעבור השנים להתהפך על ההגמוניה הקיימת רק כדי להחליף אותה, ולהיות מדכאת פי מאות מונים יותר ממנה? אתם מזכירים את אותם צעירים קומוניסטים במהפכת 1979 באיראן שעזרו להחליף את השאה באייתולות. רק שבישראל, ברוך השם, אנשי הכתות הפנאטיות ומשתפי הפעולה השימושיים שלהם לא יצליחו.

  ב. המכתב מאמץ את העמדה החרדית – הם היהודים, המבקרים שלהם הם אנטישמים – עמדה בזויה מכל כך הרבה בחינות. בראש ובראשונה כי החרדים הם הדבר הכי רחוק מיהודיות במובן שהיה מקובל אצל אבותינו (ואבות-אבותיהם). שנית בגלל שהחילונים לא רוצים דבר, מלבד שוויון.

  ג. 200 שנה אחרי שהחת"ם סופר חידש ש"חדש אסור מן התורה" (וכך סילף את אמירת הגמרא, כי הפרי – חדש – אסור מן התורה) באים רבננו גיברלטר ומחדשים פירוש על רס"ג. "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" נאמר בהקשר של הפולמוס עם הקראים; אין אומתנו אומה בתורתה האחת אלא בשתי התורות. אין זה אומר שאין דבר אחר המייחד את אומתנו, ובטח שבטח אין זה אומר שאומתנו אינה אומה. גם אין זה אומר שאומתנו אינה שואפת לעצמאות מדינית. מאות אלפי יהודים נהרגו על זה לפני שאנדרסון דמיין קהילות מדומיינות.

  ד. "רבים מהחרדים עובדים" – אמירה סתמית. שיעור היציאה לעבודה של גברים חרדים הוא שיעור היציאה לעבודה הנמוך בעולם. שיעור הילודה במגזר החרדי הוא מהגבוהים בעולם. מי שלא מבין מה המשמעויות החברתיות של המשך המגמה הזאת על עתידה של ישראל נמצא בהכחשה-עצמית גמורה.

  • כל מילה בסלע! מזדהים לגמרי עם התגובה שלך, תודה.

   • גם אני , מצטרפת לכל מילה של עמית ביחס למאמר שההגיון שלו מעוות וההתגודדות של חותמיו תמוהה.

  • כל מילה!

  • עמית שלום
   א. לפי הידע הרחב נראה שאתה בגדר שנה ופירש אין חילוני שמכיר את החתם סופר… תקן אותי אם אני טועה
   ב. נניח שכל החרדים טועים וכולם יחזרו בתשובה ויהיו חילונים … כמה זמן להערכתך יקח עד שנתערבב עם האמריקאים והאירופים? כמה זמן יקח עד שנימחק כעם
   ג. החרדים יודעים שהם לא כאבותינו בדיוק אבל הם מרגישים מחויבים להם ולתורתם ולומדים איך לתקן את עצמם מה לעשות בית המקדש נחרב ביגללנו החרדים ולא ביגלל הערב רב/ הצדוקים/ הבריונים / הקראים/ המשכילים /הציונים /החילונים
   רק אצלנו בישיבות יש סדר לימוד מוסר כל יום ושיחות מוסר מאז שאנו בני 13
   תבין דבר אחד יש תרבות אמריקאית וארופאית ויש תרבות יהודית אין משהו אחר באמצע .
   הבט מיהם גדולי האומה שלנו ומהם עושים כל רגע בחיים והבט מה גדולי האומה שלכם עושים כל רגע בחיים
   יותר קל לנו מבחינה חינוכית לחיות בין גויים שיש הבדל ברור בין יהודי לגוי לבין יהודי שמתנהג+ לובש + מקלל + מחכה גוי כזה או אחר
   זה שהוא דובר עברית וחי בישראל ועשה ברית ושונא חרדים והולך לצבא זה לא מספיק יש כאלו גם באבו גוש
   דבר נוסף
   המדינה מתחלקת לכמה סוגי יהודים חרדים וגווניהם. דתיים לאומיים. מסורתיים ואתאיסטים לפני שבאנו ארצה חוץ מאצל האשכנזים היו הרוב המוחלט חרדים
   שקיימו מצוות כמעט במלואם. שמעו לרבנים והצדיקים וכו' עד השואה הרוחנית בעת קום המדינה שהחריבה את העדות והקהילות וחינכה את הבנים למרוד בהוריהם המיושנים וביהודי הגלותי והעיקר למרוד במלכות שמים המיעוט האמיתי בארץ הם האתאיסטים שכל מטרתם זה להרחיק את המסורתיים מהחרדים שלא יושפעו ועל זה הם נלחמים יום יום ושעה שעה אבל זה לא יעזור הנכדים כבר חוזרים בתשובה…
   גם הדתיים לאומיים שיש בהם הרבה דברים טובים זה ודאי המצאה חדשה הם בעצמם מודים בזה ולכן זה לא יחזיק מעמד חלק מתחרדים וחלק מתקרב מידי יום לחילונים
   וסתם כך אני מציע לך אל תהיה חרדי "תהיה יהודי" וליהודי יש "תורה" "תלמוד" ו"שולחן ערוך" לא יותר מזה
   ולסיכום אומר כך:
   במצריים היה שבט אחד שלמד כל הזמן תורה
   בזמן מלכויות ישראל כנגד כל חייל ישב מישהו מיחוד שלמד תורה כדי לשמור עליו כמו שכתוב בזוהר
   החיילים היו הצדיקים ביותר וכל מי שפחד (לא מהנשק) מהעבירות שבידו לא נלחם
   כמו שכתוב בגמרא
   הניצחון תמיד היה לפי המצב הרוחני בלבד ולא לפי "פרמטר מקצועי"
   כמו שכתוב בתנך
   תשאל את חיזקיה המלך איך מתו 180 אלף מפקדים + החיילים שלהם
   כמו שכתוב בגמרא ובתנך
   לכן היום שיש מספיק חיילים בסך הכול – 176,500 חיילים בסדיר ועוד 445,000 חיילים בכוח המילואים (ויקיפדיה) שלצערינו לא שומרים מצוות ברובם
   וחרדים שלא מתגייסים יש כ100 אלף בערך אם כך לפי אמונתנו הבסיסית חסרים חילונים וחרדים שילמדו תורה כנגד כל החיילים ולכן יש הרוגים ופצועים במלחמות
   מה לעשות זה האמונה הפשוטה שלנו כבר אלפי שנים תלמד היסטוריה
   בקיצור החילונים הם המשתמטים ולא החרדים
   חוץ מזה חילוני נושא בנטל 3 שנים + מילואים
   חרדים לומדים תורה מגיל 13 מ שבע בבוקר עד עשר בלילה + שישי שבת + בחופשות ובמשך עשרות שנים כל אחד לפי כוחו
   אצלכם תורה זה מקצוע אצלנו זה דרך חיים
   החילונים שתומכים בנו כנראה אמיתיים מידי לא טרנדים ומשופשפים או פוליטיקאים בישביל להילחם בנו כמוכם
   ואולי אולי הם מבינים שהבורא והתורה וישראל זה אחד

   • החשש שלך ש"נתערבב עם האירופאים והאמריקאים" ונמחק כעם הוא חסר הצדקה. לא בזכות החרדים, אלא בזכות מה שהגדרת "שואה רוחנית" – הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות בארץ ישראל. בזכות זה המשך קיומו של העם היהודי מובטח. התבוללות הפכה לתופעה מזערית ושולית שלא מציבה כל סיכון על המשך הקיום היהודי, לפחות לא על המסה הגדולה של היהודים הנמצאים כיום בארץ.

    גם "התבוללות" מבחינה תרבותית היא לא איום. אני לא רואה את התרבות החרדית כיותר יהודית בפסיק אחד מהתרבות היהודית-עברית-חילונית\מסורתית. אולי פחות, כי היא הולכת כנגד כל מה שהיה יפה בתרבות היהודית העתיקה.כמובן, יש תרבות יהודית חילונית\מסורתית רדודה – אליה דוברים חרדיים אוהבים להטפל – אך יש גם תרבות יהודית חילונית\מסורתית עברית גבוהה – ממנה דוברים חרדים לעולם יתעלמו כי היא מציעה הרבה יותר מכל מה שהם יכולים להציע. זה שהתרבות היהודית העברית החילונית\מסורתית מושפעת מתרבויות שונות אולי נתפס אצלכם כשואה תרבותית, אך לא כך לא אצל מי שמבין שתרבויות זרות הפרו והזינו את תרבות עם ישראל מאז ימי אברהם הארמי ועד ימינו. בכל אופן, אני רוצה לראות את החרדי שטוען כי התרבות החרדית לא הושפעה מתרבויות זרות, בראשם התרבות המזרח-אירופאית.

    לדבר על "חרדים" בקרב יהודי המזרח לפני קום המדינה זה אנכרוניזם. למעט מקרים צינים אחדים – כמו למשל מקרה בו שליחים חרדים באו למרוקו ולקחו ילדים יהודים מקומיים לישיבות חרדיות באירופה כדי "למלא את החסר" לאחר השואה – חרדיות הייתה רחוקה מיהודי המזרח כמו מרחק מזרח ממערב. יש הבדל גדול בין מסורתיות מזרחית (שבניגוד למיתוס לא הייתה מנת חלקם של כל יהודי המזרח, אגב) לבין חרדיות, ואנחנו לא מדברים כאן על מסורתיות או דתיות. אתוס "חברת לומדי התורה" החרדי שאתה פורס כאן הוא מזרח אירופאי וזר לחלוטין ליהודי המזרח. בארצות רבות אפילו גדולי הרבנים היו עובדים לפרנסתם במלאכה או מסחר, מה שלא מנע את פריחתה של ספרות הלכתית ענפה או צמיחתם של רבנים שאפילו החרדים של ימינו מעריצים. כך גם כל האגדות החרדיות שאתה פורס כאן (על לומדי תורה במצרים או בימי חזקיהו המלך) כדי להצדיק מימון של "לומדי תורה" 24\7 , רחוקות ממסורות המזרח כמרחק מזרח ממערב. כאמור, הנורמה המקובלת במרבית האצרות הייתה שאפילו הרבנים משלבים תורה ומלאכה. שלא תבין אותי לא נכון, לא רק מהמסורות של יהודי המזרח אתוס "חברת הלומדים" והאגדות שנולדו כדי להזין אותו רחוקות, גם מזו של יהודי מזרח אירופה. מדובר בחידוש מודרני, לא פחות מכל תנועות הרפורמה האחרות שצמחו בקרב יהדות אירופה במאה ה-19.

    • ואין פסול ב"חידושים מודרניים" כשלעצמם. אבל יש הרבה פסול באתוס "חברת הלומדים", כשהכוונה בלמידה היא ללמידה מפרספקטיבה מאוד צרה וחד מימדית.

     לכן גם הטיעון שמופיע במאמר הראשי, כאילו המדינה צריכה לממן את הישיבות כמו שהיא מממנת השכלה גבוהה, הוא כל כך מופרך. אין כאן מקום לרלטביזם פוסט מודרני. יש להגיד במפורש – מוסדות ההשכלה הגבוהה והשיטה המדעית עולות בכל מובן על הישיבות החרדיות. אין להשוות בכלל בין השניים. אם המדינה רוצה לממן מוסדות לימוד דתיים אפשר – של כל הדתות וכל הזרמים ובטח שבטח לא במימדים האדירים שהיא מממנת את הישיבות החרדיות כיום.

 5. כל החברה מפייסבוק – וערבי אחד. אחד! מהר מאוד הפכתם לאליטה, אמנם נעדרת השפעה ממשת אך בעלת כל המגרעות הישנות.

  וזה עוד לפני שנכבדים אל גוף הטקסט. והרי מה פועלו? מה מסקנתו? פטור לחרדים, ושליחת המזרחים מהפריפריה לצבא, בתור בשר תותחים. כי מי ישרת בצבא הזה?

  ולא אמרנו מילה על אנשים ששויון וזכויות מיעוטים על לשונם, והם הולכים ומקדמים – את מי? – את החברה החרדית-אשכנזית. הגזענית ביותר, מוחקת הנשים, יורקת על הומואים, ורואה ערבים וזרים – ככלבים.

  מישהו הלך פה לאיבוד בלהט המאבק הקדוש בכובש הציוני.

 6. קראתם בכלל את החוק המדובר? בדקתם מה הוא אומר בפועל ואיך מתבצעת ספירת המכסה שקבועה בו? החוק הזה טוב לחרדים, הוא מכשיר את יציאתם לעבודה ובפועל בתכלס לא מגייס כמעט אף אחד (אלו שנספרים במכסה כבר היום הם ברובם לא מהקהילה החרדית).
  המכתב שלכם הוא בדיחה. אין שוויון בחינוך? ברור שאין, החרדים מסרבים ללימודי ליב"ה ובוחרים למצב את עצמם כבורים, ולכן גם אין לכם את הכלים המינימליים ליציאה לעבודה בעלת משכורת טובה יותר וללימודים אקדמאים – מבחינה של הרבנים והעסקנים שלהם, אלו שאתם רצים לתמוך בהם תוך כדי מירוק מצפון, האליטה תומכת בחלש על חשבון חלשים אחרים, מי שיצטרכו להתגייס בכפייה גם אם הם ממשפחה קשת יום, גם אם זה בניגוד למצפונם, ויצרכו לעשות כפול שירות מתלמיד ישיבות ההסדר, שפשוט יש לו כוח חסר פרופורציה בכנסת.

  אז גם אתם, כמו יאיר לפיד ובנט והחוק המקושקש הזה שאין בו שום שוויון ורק עוד נטל, חושבים שאני צריך לתת יותר, להתגייס, לממן, וזה בעיניכם שוויון, שאשתוק ואגיד תודה.

  ולא, אני לא חושב שצריך לגייס בכפייה לצה"ל, אפשר לעשות מנגנון של גיוס אזרחי וכך החרדים יישרתו בתוך הקהילות שלהם בתפקידים חשובים שיתרמו עבורם, וזה גם מצוין לפציפיסטים, וזה באמת שיוויון.

 7. מדהים אותי לגלות בכל פעם מחדש שמתייחסים לגיוס החרדים כאל מזימה שתפקידה להפוך את החרדים לחילונים ובכך למעשה קונים את התעמולה הזולה של הציבור החרדי.
  קל לשכוח ולהשכיח שצה"ל זקוק לחיילים ומאחר שהשירות הצבאי כרוך בסיכון גבוה, העובדה שאוכלוסיה כל כך גדולה מתחמקת ממנו בעקביות וצובעת זאת בצבעים אידאולוגיים היא המקוממת מכולן.
  כל הדיבורים על דחיקת התרבויות הפריפריאליות ועל היותם של רבים מהשליטים גברים אשענזים אולי נכונות, אבל לא נוגעות לעצם הענין הכל כך מקומם, שחרדים אינם מתגיסים ואינם לוקחים חלק בחובה בלתי נעימה בעליל, שכרוכה בריחוק מהבית, בדחיית הלימודים והחיים האזרחיים, בקבלת מרות ובסיכון חיים.
  הטיעונים בדבר זה שהמדינה לא עשתה מספיק כדי לייתר את הצבא כל כך מגוחכים ומזמינים תארויות קונספירציה, שלא אתייחס אליהם בכלל. כן בטח, אין אויבים למדינה. פשוט נבטל את הצבא ויהיה שלום.

  • צהל לא זקוק לחרדים – ולמען האמת גם להרבה מן החילוניים.

   מתי לאחרונה ביקרת בתל השומר/שלישות רמת גן/הקריה?

   כנראה הרבה זמן לא. האבטחה הסמויה וגם הגלויה זועקת לשמים.

   עוד נקודה – "סיכון חיים" היכן??? בארומה מול הקריה?

   90% מהחיילים לא זוכרים איך רובה יורה (כן גם אלו שמחזיקים אחד כזה…)

 8. החלק הראשון לא נכון והחלק השני לא יהיה.

  "דיבורים אשר נועדו להסית את תשומת הלב הציבורית מאי-השוויון האמיתי במדינת ישראל… מיקודו של הדיון בנושא השוויון בסוגיית השירות בצבא הוא… כמסך עשן אשר מסתיר את האמת של אי-שוויון חריף ב…".

  אי השוויון במדינה הציונית-אשכנזית בולט בראש ובראשונה בהבדל בין אזרחים לבין אלו שאינם אזרחים. סוגיית השירות בצבא השמד הציוני נועד להסתיר שתי עובדות יסודיות: שהצבא הזה הוא ציוני, כלומר שמטרתו המוצהרת היא להגן אך ורק על הציונים, ושהוא צבא שמד, שמטרתו היחידה היא לשלוט בעסקי הנשק בעולם. האמצעי להוכחת יעילותו של הנשק הוא השמדת ילדים לצלילי מוסיקה קלאסית.
  אפשר, ורצוי, לדבר גם על שאר אי השוויונים, כפי שצוינו במכתב תמיכה זה, אך לבוא ולהצהיר על "אי השוויון האמיתי" תוך התעלמות מוחלטת ממטרתם הנפשעת של סוחרי הנשק אינו דבר הוגן. הנזק הסביבתי של סוחרי הנשק הוא הסחר בנפשות ובדמים, וכן קיבוע האי שוויונים שתוארו במכתב המאפשרים את סחר הנפשות והדמים.

  "ברור לנו שגיוס כפוי לצבא של החרדים בישראל יפגע אנושות ביכולתם לשמור על ערכי עולמם הדתי… גיוס כפוי של החרדים לצבא יהיה שבר רוחני עמוק (שמד בלשונם) ממש בדיוק כפי שגיוס של פלסטינים אזרחי ישראל (כפי שעלה לאחרונה בהצעת חוק לגייס נוצרים אזרחי ישראל) יהיה שבר רב מימדים של זהותם הלאומית והעמדתם מול אחיהם כאוייבים בנשק".
  חרד"קים וכמר"קים (כמרים קלי דעת) הינם עשבים שוטים שמקומם בתנועה הציונית 'אם תרצו'. לגבי הרב המכריע, גיוס כפוי של חרדים ופלסטינים לא יהיה.

 9. שלום רב,
  ראשית אני מתנגד באופן נחרץ לחוק של יהיר לפיד ומפלגתו הגזענית.
  אבל..
  בדיוק הפוך.. גוטה הפוך.

  אי היציאה של החרדים לעבודה היא מעמסה עצומה על השכבות החלשות ושכבות הביניים.
  אני מפנה את החותמים לקרוא בדוח העוני .
  http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1876255
  הפטור משרות צבאי נתן אחרי השואה עם קום המדינה ,לאחר שחצרות וקהילות שלמות נכחדו . ההסכם נקבע על ידי בן גוריון לאחר דיונים עם החזון איש.
  ודובר בזמנו על אלפיים לומדים בשנה.

  בנוסף אני מפנה אתכם לדברי איש חרדי יקר נועז. הרב חיים אמסלם.
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4312511,00.html

  חברי ב. שהוא חרדי ששניים מילדיו משרתים בצבא אמר לי עכשיו בזכותו של יהיר לפיד לילדי יהיה עוד יותר קשה למצוא כלות…

 10. כל מילה בסלע!!! כדאי לשים סוף לבלוף של לפיד

 11. 1. "מיקודו של הדיון בנושא השוויון בסוגיית השירות בצבא הוא בבחינת הגחכה של המילה שוויון"
  הסטה של הדיון והתחמקות. זה שיש אי שוויון בתחומים אחרים לא יכול להוות בשום צורה תירוץ לאי השוויון הנידון כאן, גם אם לדעתך (או לדעתם) מדובר באי-שוויון "פחות חשוב". הטיעון הזה לא מחזק בשום צורה את הטיעון הכללי שלהם (לפיו גיוס החרדים אינו צודק).

  2. "ברור לנו שגיוס כפוי לצבא של החרדים בישראל יפגע אנושות ביכולתם לשמור על ערכי עולמם הדתי"
  שימי לב ל-"*עולמם* הדתי". העולם הדתי *שלהם*. יש עולמות דתיים אחרים, בהם בפירוש ניתן להתגייס לצבא. כעת נשאלת השאלה – עד כמה צריך להתחשב ב"עולמו" של אדם אחר. לטעמי, אין שום סיבה בעולם להתחשב ב"עולמו" של אדם, אם זה מכתיב פגיעה בזכויות *שלי*, או של אדם אחר. כל עוד מתקיים שוויון – אני אלחם בשביל להבטיח שכל אחד יוכל לחיות בעולם שלו. גם החרדים. אני אלחם בשביל שיוכלו לקיים את העיתונות שלהם, על כל ההסתה המגעילה שלה (היה לי דיון על זה היום). אני אלחם בשביל שיוכלו להטיף לאמונותיהם – למרות שהן מגעילות משום שהן כוללות שנאת האחר, שובניזם ועוד.
  עם זאת – אני לא מוכן ש"תפיסת עולמם" תבוא על חשבון זכויות שלי, או של מישהו אחר.
  לטעון שגיוס יפגע ביכולתם לשמור על ערכי עולמם הדתי – לא שונה מלטעון שאכיפת חוקים נגד אפליית שחורים או נשים – יפגע ביכולת של הגזענים/שוביניסטים לשמור על ערכי עולמם.

  3. "בה בעת יכפה עליהם לאומיות ציונית מיליטריסטית שהם מתנגדים לה"
  אין לי שום בעיה שיקימו להם מדינה נפרדת, איפשהו בסמוך לאחד הגבולות עם ישראל. או אז הם מוזמנים לא לקיים צבא כלל, או מערכת כלכלית, ולסמוך על אביהם שבשמיים שיצילם מפני האוייבים ויספק להם מן מהשמיים. כל עוד הם נהנים מתקציב המדינה, ומההגנה שהצבא מספק להם מפני *אוייבים ממשיים בשר ודם* – הם מצופים ליטול חלק כמו כל אזרח אחר במדינה.

  4. "קשה שלא לחוש שמי שמבקש להוביל לגיוס חרדים לצבא מונע במידה רבה מ…תשוקה אנטישמית באירופה לתקן את היהודי, לבטל את שונותו המרתיעה ולנצרו"
  זה דווקא מאוד קל לא לחוש כך.
  זה גם מאוד קל לזהות את המסיח כאן – פניה דמגוגית לרגש שמתחמקת ממענה ענייני לטענות הממשיות והמוצדקות בעניין זה.

  5. "והם מבקשים לתקנם באמצעות הפיכתם לישראלים חדשים, לחלק מן הלאום המוגדר בישראל על ידי הצבא".
  זה ניסיון להתחמק מדיון בעיקר – הקריאה לשוויון בנטל – באמצעות תקיפה של אחת מהתוצאות האפשריות של שוויון כזה.
  זה נכון. זה יהיה מאוד משמח בעיני עם הקבוצה הזו שניתקה את עצמה מהכלל תצטרף אלינו במדינה. אבל אם הדברים יתגלגלו אחרת – גם טוב. זאת אומרת – טוב, כל עוד מתקיים שוויון בינם לבין שאר האכולוסיה.

  6. "גיוס כפוי של החרדים לצבא יהיה שבר רוחני כפי שגיוס של פלסטינים אזרחי ישראל יהיה שבר רב מימדים"
  א. יש הבדל מהותי בין שליחה של אדם להילחם *בצורה פיזית וממשית* עם בני עמו, לבין פגיעה בנפשו השברירית והרוחנית של מאן דהו.
  ב. העובדה שבכלל אנחנו יכולים לדבר על "פלסטינים אזרחי ישראל" מעיד על מחדל של המדינה. המצב שצריך להיות הוא שהללו מוגדרים 'ערבים ישראלים או אזרחים ישראלים ממוצא ערבי'. כאלה שמודעים ומבינים שהמדינה מוגדרת כמדינת הלאום היהודי, ושלהם יש חלק בה. ושהם רוצים להגן עליה, כי טוב להם פה. אבל זה כבר דיון אחר.

  7. "גזענות, אי תקצוב לבדויים וכו'".
  לא מתקנים עוולה בעוולה אחרת. כן, יש עוולות גם שם, וגם אותן צריך לתקן.

  8."דחיית הגיוס של חרדים מהצבא הותירה אותם בוואקום שבין הישיבה לעבודה הלא-חוקית, ולא הותר להם לעבוד באופן רשמי."
  זאת דמגוגיה א-לה-קוזאק נגזל.
  החרדים במדינה נהנים *מזכויות יתר*. בניגוד לפשוטי העם שחייבים להתגייס, לחרדים שמורה *בנוסף* הזכות לא להתגייס, בתנאי שהם מתעסקים בלימודי ההבל שלהם. כל הבעיות הכלכליות שלהם נובעות *אך ורק* מחוסר הנכונות שלהם לקיים את חובותיהם האזרחיות *כמו כל אחד אחר*.

  9. "ברור לעין כי ההתנכלות הנוכחית לחרדים".
  זהו "שיחדש". בז'רגון של הקוזאק הנגזל – שוויון זכויות/חובות == התנכלות.

 12. אתם גדולים. צרפו גם את שמי למכתב.

 13. אתם תומכים באנשים שלעולם לא יכניסו דם מזרחי לבריכת הגנים
  מלאת המחלות התורשתיות שלהם.
  הם סולדים מכל דבר שמריח "מזרחיות".

  ומי אתם חושבים שהם ישלחו למלא את המכסות? כמובן שרק חרדים מזרחים.
  הליטאים האשכנזים ימשיכו לשבת על ישבנם הדשן וללמוד עוד דף גמרא

  • אני מסכים עם אלירן.
   ייתכן שהייתי בוחר להתבטא אחרת..

 14. איך חותמים???
  הציבור החרדי סובל בזמן האחרון מרדיפה אגרסיבית ומזעזעת הנתונה לתמיכתם של כל שכבות האוכלוסיה, מגזריה ועדותיה. מביש

 15. The burden of poverty faced by the Chareidi community is a direct result of their decision to have more children than they can afford, while working too few hours to support their families. No one forced that lifestyle on them, its one they've chosen and are proud of.

  The "mizrachim" are not cannon fodder in war, they serve in the best units the military has to offer.

  It is deeply unfair that a segment of the population expects to be supported by the government while contributing almost nothing to the national economy or national defense, all the while protesting decisions the government makes.

 16. אבהיר את דברי. בוודאי שאני נגד גיוס בכפיה של חרדים לצה"ל. ובכלל אין כופין על רוח התנדבותית (למעט כמה מקרים).
  אך מדבריכם יקירי עולה ריח חריף של שקר עצמי. רובכם נחשבים בעיני החרדיות האשכנזית כפרענקים עלובים וחסרי משמעות. כן, בדיוק כך. חלקכם אפילו שייגצים ומתבוללים. ואתם, בנמיכות קומה מזעזעת מצדיקים את "לימוד התורה" שלהם באין אומתנו אומה אלא בתורותיה?
  חברי, אני מזרחי לא פחות מכם. דבר זה ידוע לכם היטב. ראו והביטו האם על המסמך הזה יכולתם להחתים חכם אחד מחכמי המזרח? האם רבי יוסף משאש היה חותם בעד לשמר את הקבוצה המתבדלת כלשונכם? אולי רבי כלפון משה הכהן?
  אני הקטן, בניגוד לרובכם, מכיר את החברה החרדית מבפנים. הגזענות של הציונות החילונית מחווירה לעומתם. אתם למדתם בבתי ספר מעורבים והפלו אתכם. אחיותי אפילו לאפליה שכזו לא זכו. הן למדו בכיתות נפרדות מחשש שמא תבואנה במגע עם בנות האצולה החרדית.
  המסמך היה ראוי אם היה עוסק בקריאה לאי כפיית גיוס. אך הוא חטא בנמיכות קומה שלכם. הצדקתם לחרדים מה שהם אומרים תמיד. אתם-אנחנו עגלה ריקה.
  המזרחיות שלכם היא בדיחה בשבילם ותו לא.

  והאמת והשלום אהבו.

 17. אחרי פרסום הנתונים על-ידי ועדת השרים ולפיהם ישנה עלייה בגיוס החרדים לצה"ל, נשמעת ביקורת נוספת, הפעם מפי בכיר לשעבר בצה"ל שעסק במשך שנים בגיוס חרדים. לדבריו המגמה הפוכה לחלוטין וכי ישנה ירידה משמעותית!!!!!!!!!!!!! הם פשוט שקרנים. אין סיבה לגייס בכח אף אחד. עמותת חדו"ש הוכיחו שרובם המוחלט של המתגייסים הם מלפני העברת החוק, ואילו לאחר ההעברה ברוך השם חלה ירידה דרמטית גם בייחס לתקופה זו בשנים הקודמות! לכולם היה ברור שחוק הגיוס לחרדים רק יסיג את החרדים אחורה. כל המלחמה לגייס חרדים היא מלחמה נגד השם לא לשכוח מה עומד מאחורי הכל! אמת ואמונה בכל מילה. שייראו וייראו איך השם ית' מגין על החרדים, עם ישראל תחזרו בתשובה, להיתחזק בשמירת שבת תורה ומצוות..בלי לימוד תורה וקיומה אין הגנה לעם ישראל.

  הרב, סא"ל רם משה ראבד שכיהן כרב חיל האוויר, דוחה על הסף את הטענות כי ישנה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצה"ל. "מאוד התפלאתי מהנתונים מאחר ואני עוקב אחרי הנושא הזה, ובאופן קבוע אני שומע כי ישנה ירידה משמעותית ביותר בגיוס החרדים מאז חקיקת החוק, גם שר הביטחון אמר את זה". ברוך השם חלה ירידה דרמטית. תבין ש"חילוני" זה שקר, זו המצאה, זו התכחשות למי שאתה באמת..

  עליות לארץ לא התחילו כשהרצל הוזה המדינה התחיל לדבר על זה. המון ישובים קמו ע"י חרדים הרבה לפני שהמדינה חשבה לקום!!! ואז הגיעו קבוצת אנשים שהסתובבו בעולם וטענו שהם היהודים האמיתיים, לקחו את כל התקציבים לעצמם ולא נתנו לחרדים! כל חרדי שהגיע לארץ גזזו לו את הפאות (תימנים וכדומה) לחרדים אחרים לא נתנו סרטיפיקטים להיכנס וכו'. אני דור 11 בארץ!!! הייתי כאן לפני המדינה ואשאר כאן גם אחרי שכולכם תרדו מהארץ! תחשבן כמה זמן זה 11 דורות… – רמז: זה היה הרבה לפני העלייה הראשונה…

  משכך פנה הרב ראבד לגורמים בצה"ל האמונים על גיוס מלשבי"ם (מיועדים לשירות ביטחון) והם לא הבינו את פשר הנתונים שהתפרסמו. "לא הבנתי איך לפתע פתאום חלה עלייה, כשידוע לכולם שיש ירידה פניתי לגורמים בצה"ל גורמים שיש להם קשר ישיר עם אגף כוח אדם שיסבירו לי איך זה יכול להיות, והם פשוט לא האמינו שמישהו פרסם כזה נתון. הם לא יודעים איך יכול להתפרסם כזה נתון כי הם לא מכירים את זה בכלל",

  "כולם יודעים על ירידה בגיוס החרדים", אומר הרב ראבד ותוהה, "איך בכלל אפשר לחשוב על עלייה זה הרי סותר כל היגיון. מדוע שהציבור החרדי פתאום יעלה באחוזי הגיוס, מה קרה כאן שהציבור החרדי יתגייס? אני אומר זאת בצער רב מכיוון שבמשך השנים מי שלא למד בישיבה לאחר התייעצות עם רבותיו קיבל אישור והתגייס ובצבא היו הרבה חרדים, ואז הגיע חוק הגיוס שהרס את הכל" וברוך השם חלה ירידה דרמטית.

  אחוז ממש נמוך מאוד מאוד של חרדים מתגייסים כך שכל שינוי קטן יכול להצביע על עליה גדולה אבל זה בולשיט בהחלט. מתחקירים כבר למדנו שהחרדים הם לא חרדים באמת אלא דתיים לאומיים ואף חילונים שבעבר היו חרדים אבל מקמבנים אותם כדי שיקבלו ת״ש.

  הכרזה בשם בחורי הישיבות ואברכי הכוללים:
  אנו ציבור לומדי התורה איננו מתאבדים, איננו מתכוננים להפקיר את עצמנו וילדנו, וגם לא אתכם – אתם שרוצים לגייס את לומדי התורה ולכרות את הענף עליו אתם יושבים, ולכן, שיחליטו אשר יחליטו, ויגזרו את מה שיגזרנו, אף אחד מאיתנו לא יעזוב את לימוד התורה, נשב בכלא, נגייס כספים מתורמים להמשך הלימוד, ונמשיך ללמוד. אבותינו מסרו עצמם להריגה על לימוד התורה, אז ישיבה בכלא וסנקציות כלכליות זה קטן עלינו. כמו שבג"ץ לא יכל להכריח את תושבי עמנואל לעשות דבר בניגוד לאדמו"ר שלהם, וההורים נכנסו לכלא בראש מורם, כך נעמוד על משמר התורה במסירות נפש עד ביאת המשיח.

 18. מצטער. נתקלתי בכם היום בין 5 ל 6 . ומייד התחלתי ללמוד אתכם. הרבה דברים חיביים מצאתי במיוחד כששמעתי שיר נעוריי "קריה יפפיה " והשיר של איליה שעובד על ידי יוסי גיספן המכובד עליי. הרבה דברים משכו אותי בשעתיים האחרונות ללמוד יותר ויותר את גישתכם עד ש…
  עד שנתקלתי ב "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" משפט ורעיון שאני מקדש ממש מקדש כד כי בגילי המבוגר מוכן לשרת שנת שרות צבאי נוסף כדי להמשיך את השירות הצבאי שלי שעשיתי מייד ותוך כדי לימודיי בישיבת הדרום ובמדרשה למורים בבית הכרם ללימודי פדגוגיה ופסיכולוגיה ומטודיקה לעסוק בהוראה אחר כך במשך 15 שנה. תוך כל אלה גוייסתי בשמחה לצץהץלץ וקיימתי בכך אחת המצוות הנפלאות : "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ואני מוסיף: לנשמותיכם לא נאמר אלא לנפשותיכם. ללמדכם שנפש היא הגוף הגשמי שצריך לשמור עליו במצוות התורה. ולא רק שמירה על הנשמה והתורה. אני גאה בכך שאני שומר על המסורת שלי מבית אבי המרוקאי . ומבית הישיבה של רבי דוד עובדיה זצ"ל בעיר סיפרו המכונה "ירושליים הקטנה" . אני גאה בכך שבני לאחר סיום ישיבה תיכונית ב נוה הרצוג כתלמיד מצטיין , התגייס לצהל ושירת ביחידת תותחנים ולאחר מכן למד באוניברסיטת בר אילן והצטיין בתעודת רואה חשבון והוא מגיע לאשדוד מהמרכז כל יום ראשון ללמוד שיעור תלמוד עם חבריו מהישיבה . כל התירוצים של החרדים שהם יצאו לדרך רעה בצבא ויאבדו את דרכם. אינה אלא סיבת התחמקות מסכנת נפילה במלחמה כמו כל החללים שהגנו על התושבים במדינת ישראל. אין לי ספק בדבר הסכמת הנהלתכם בגישה שלי באופן עקרוני. ואני משוכנע שילדיכם מתגייסים לצ.ה.ל. כמו כל עם ישראל.
  ומאותו רגע שראיתי את שמך שירה אוחיון חתום על תמיכה במיליון איש לבל יתגייסו לצ.ה.ל. , איבדת אותי לגמרי. אל תתחנפו למשתמטים מצהל והופכים לעניים בגלל שהם לא רוצים ללמוד מקצוע בעקבוד התנגדות ללימודי ליבה. אנגלית מטימטיקה ומחשבים והסטוריה וגיאוגרפיה וכו וכו.. אז אל תספרו לי שאתם מרחמים עליהם שהם חיים בעוני. זו מדינה מוקפת אוייבים וקודם כל צריך להגן עליה ולאחר מכן לאכול ממטעמיה. האם אני מובן? אם לא אני אשמח לסימפוזיון בהנהלתכם.
  אני כמעט וחתמתי על תמיכה קבועה אחרי שהקשבתי למוסיקה שפירסמתם באתר אבל אם אתם תומכים במשתמטים מהצבא הרחקתם אלפים כמוני. שבת שלום ושנה טובה

2 טרקבקים לפוסט
הוספת תגובה

אנא כתב/י את שמך

חובה לכתוב שם

אנא כתב/י כתובת אימייל בתוקף

חובה לכתוב כתובת אימייל

אנא כתב/י את הודעתך

קפה גיברלטר © 2017 כל הזכויות שמורות